Zadzwoń +48 502 442 717

PROJEKTY UNIJNE

” Zapytanie ofertowe dot. projektu POPW w ramach działania „1.2 Internacjonalizacja MŚP” nabór na lata 2014-2020

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Digitronic Autogas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., który powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym wzorem Modelu biznesowego, określonym w dokumentacji Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP” Program Operacyjny Polska Wschodnia, nabór 2014-2020.